Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Πρόγραμμα 3ης ετήσιας επιστημονικής ημερίδας

3η Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
«Προς ένα συνεργατικό σχήμα κυπριακών βιβλιοθηκών»

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011, 8:30-1:30
Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου8:30-9:00 Προσέλευση - Εγγραφές

9:00-9:20 Έναρξη ημερίδας - Χαιρετισμοί

9:20-9:45 One for All and All for One: Library Consortia, Purpose and Function Κωνσταντία Κωνσταντίνου, U.S. Fullbright Scholar 2011

9:45-10:10 Συνεργασίες Κυπριακών Βιβλιοθηκών: Στρατηγικό πλαίσιο και αξιοποιήσιμες εφαρμογές
Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

10:10-10:40 Ερωτήσεις-Συζήτηση

10:40-11:10 Διάλειμμα

11:10-11:25 Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών
Δέσποινα Λάμπρου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

11:25-11:35 Δίκτυο Διαδανεισμού Κυπριακών Βιβλιοθηκών
Μάριος Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

11:35-11:50 Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
Μαρία Χαράκη, Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

11:50-12:05 Πνευματικά δικαιώματα στις Κυπριακές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Σύλβια Κουκουνίδου [κ.α.], ΚΕΒΕΠ

12:05-13:10 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου