Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι στο ΑΠΚΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ
Date:January 29th, 2010

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

Τίτλος Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος
Αρ. Θέσεων: Δύο (2)
Κατηγορία: Μόνιμη Θέση
Μισθολογική Κλίμακα: A2-A5-A7 (ιι)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) κενές οργανικές θέσεις Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Θέση Πρώτου Διορισμού).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

 1. Εκτελεί γενικά καθήκοντα βιβλιοθήκης όπως ταξινόμηση, καταλογογράφηση, δανεισμό, παραγγελίες, παραλαβές κλπ.
 2. Βοηθά στην οργάνωση και λειτουργία συγκεκριμένου τομέα/ων που θα τοποθετηθεί.
 3. Διατηρεί σε καλή κατάσταση το υλικό της Βιβλιοθήκης.
 4. Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
 6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Α) Πρώτος τίτλος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών άλλης χώρας Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτατης εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον μετά-λυκειακού κύκλου σπουδών) στο αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας ή της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης (Library and Information Science).
  Ή
  Β) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας,
 4. Για άτομα που κατέχουν μόνο απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, απαιτείται μονοετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 1. Επιτυχία σε εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving Licence) σε τρεις θεματικούς τομείς ή επιτυχία στην εξέταση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγει το ΚΕΒΕ ή άλλο ισότιμο προσόν.
 2. Πρόσθετη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης μετά την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών ή απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 3. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις θα περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (Έκθεση ιδεών/ κατανόηση κειμένου/ συντακτικές/γραμματικές ασκήσεις), Αγγλικά (έκθεση ιδεών / κατανόηση κειμένου), Γενικές Γνώσεις / Μαθηματικά (ερωτήσεις σε επίκαιρα θέματα, συντομογραφίες, ερωτήσεις ευφυΐας) και Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου που σχετίζονται με τα καθήκοντα των θέσεων όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy ή τα Γραφεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Δευτέρα –Παρασκευή από τις 8:00π.μ. – 15:00), στη διεύθυνση:

  Διγενή Ακρίτα 13-15,
  Αδαμάντιο Μέγαρο 4ος όροφος,
  1055 Άγιος Αντώνιος,
  Λευκωσία
  Ή
  Τ.Κ.24801, 1304 Λευκωσία

  Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφα πιστοποιητικών των προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία, εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο).

  Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:

  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
  «Αίτηση για τη θέση Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου»
  ΛΕΩΦ. ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΑΡ. 13-15
  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
  4ος ΌΡΟΦΟΣ
  1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  Ή
  Τ.Θ. 24801, 1304 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

  το αργότερο μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 24801, 1304 Λευκωσία) σε φάκελο ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα το αργότερο μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2010.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κ. Γιάννα Χαραλάμπους, Διοικητικές Υπηρεσίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλέφωνο 22411660.

  Για την προκήρυξη σε PDF, επιλέξτε εδώ

  Για την αίτηση πρόσληψης (ΑΠΚΥ12), πατήστε εδώ.

  Όλη η προκήρυξη εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου