Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Θέσεις Βιβλιοθηκονόμου και Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προκηρύξει μια μόνιμη θέση Βιβλιοθηκονόμου (αιτήσεις μέχρι 29 Μαΐου) και τρεις θέσεις Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου (αιτήσεις μέχρι 10 Ιουνίου) με σύμβαση. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:

Μία (1) κενή μόνιμη θέση Βιβλιοθηκονόμου, μέχρι 29 Μαίου 2009

Τρείς (3) κενές θέσεις Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου, μέχρι 10 Ιουνίου 2009

Έντυπο Αίτησης για Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου