Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

WiFi4EU... and for Libraries

Potential Financial Support for Installing High-speed WiFi in Libraries
IFLA participates on the WiFi4EU programme. This is an initiative of the European Commission which promises to expand significantly access to public WiFi around the European Union, with a budget of €120 million. Libraries are explicitly mentioned as beneficiaries.
If you any questions about this initiative, please do not hesitate to contact with this e-mail communications@ifla.org 

For more information click here.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου