Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς


ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών για την κάλυψη αναγκών τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων 2016 - 2017.
  • Μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης
  • Δύο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε συναφείς κλάδους προς τα ενδιαφέροντα του ΚΕΠΟΚ (Αρχαιολογία, Ιστορία, Ιστορία Τέχνης, Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσειολογία, Συντήρηση Έργων Τέχνης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@heritage.org.cy

Η εργοδότηση θα αρχίσει άμεσα εντός του Νοεμβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου