Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Οδηγός Καταλογογράφησης Έντυπων Χαρτών

Williams, Paula and Βαρδακώστα, Ιφιγένεια  (μετρφ.) Οδηγός Καταλογογράφησης Έντυπων Χαρτών, 2016 (Unpublished) [Library instructional material]

Ο «Οδηγός καταλογογράφησης έντυπων χαρτών: οδηγίες για τους «περιστασιακούς» καταλογογράφους» αποτελεί μετάφραση του «Guide to Cataloguing Printed Maps – Guidance notes for the occasional map cataloguer» που συντάχθηκε από την Paula Williams, Επιμελήτρια Χαρτών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σκωτίας, και η οποία με πολύ χαρά ενέκρινε την μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Με δεδομένα:
την ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής πληροφορίας,
 την έλλειψη αντίστοιχων οδηγιών στην ελληνική γλώσσα,
 τις τεχνολογικές αλλαγές που καλείται να υλοποιήσει το σύνολο –σχεδόν- των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας, τόσο σε επίπεδο συστήματος, όσο και προτύπου,
η προσπάθεια μετάφρασης του «Οδηγού» στοχεύει στην καθοδήγηση των βιβλιοθηκονόμων σε μια κοινή πολιτική διαχείρισης των απαραίτητων εκείνων στοιχείων για την καταγραφή της πληροφορίας που σχετίζεται με τον/τους έντυπο/ους χάρτη/ες που καταχωρούμε στη συλλογή μας.
Οι Οδηγίες αυτές είναι σύντομες και γενικές. Σε αυτές προστεθήκαν κάποια επεξηγηματικά σημεία (με αστερίσκο) τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό κείμενο, εν τούτοις κρίθηκαν απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας ως προς τη διαχείριση της πληροφορίας στα συγκεκριμένα πεδία του MARC21. Παρόλο που ο Οδηγός αναφέρεται στα πεδία του MARC21, η «φιλοσοφία» που διέπει την άντληση των στοιχείων που θα χρησιμοποιήσει ο βιβλιοθηκονόμος για την τεκμηρίωση του χάρτη και παρουσιάζεται εδώ, είναι κοινή για όλα τα πρότυπα.

Σχεδιάζεται επόμενη έκδοση του Οδηγού, εμπλουτισμένη με έννοιες, γεωγραφικούς όρους και παραδείγματα.

Ολόκληρο τον οδηγό μπορείτε να τον δείτε εδώ: http://eprints.rclis.org/30000/1/MapCataloguing_Vardakosta_HUA.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου