Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Θέσεις για βιβλιοθηκονόμους στο Κολλέγιο Αθηνών

HAEF Logo

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ
LIBR16-1

για  την  Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, για τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα και

για τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού στην Κάντζα (σύμβαση ορισμένου χρόνου)                                            
           Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών MS Office και Internet
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση 2 – 3 ετών.

Η θέση απαιτεί άτομο πολύ καλό στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση κοινού, με ικανότητες συνεργασίας, οργάνωσης και multi – tasking.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης»  μέχρι τις 20 Ιουνίου 2016 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR16-1
                              
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
e-mail : pers_off@haef.gr
τηλ. 210 67.98.231

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου