Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Γενική και Εκλογική Συνέλευση Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης

Αγαπητά μέλη της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης, Το ΔΣ συγκαλεί Γενική και Εκλογική Συνέλευση, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, στις 6:30 μμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων (Σόλωνας Τριανταφυλλίδης) της Τράπεζας Κύπρου στην Αγ. Παρασκευή (πάροδος Κέννεντυ).

 Ημερήσια Διάταξη:
 1. Απολογισμός έτους από το Δ.Σ. - ενημέρωση για την δράση και την μέχρι τώρα πορεία της Ένωσης / Έκθεση ταμειακής κατάστασης
 2. Γενική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις μελλοντικές δράσεις της Ένωσης.
 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΚΕΒΕΠ, η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Σώμα της Ένωσης και η παρουσία των μελών της Ένωσης κρίνεται απαραίτητη.

Υποψηφιότητες  για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 1 Μαρτίου 2016 και ώρα 6:15 μμ.

Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή ενυπόγραφη αίτηση, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει) και ο χώρος εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης.
Υποψηφιότητα μπορεί να καταθέσει επίσης και μέλος που δεν θα είναι παρόν στην Γ.Ε.Σ., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης. Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν/ούσα, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του/της. Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 6.15 μ.μ. της ημέρας της Γ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 των Κανονισμών της Ένωσης.3.2 Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Νοείται ότι τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα νοουμένου ότι είναι τακτικά μέλη με πληρωμένη συνδρομή για τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη. Νοείται ότι μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση δεν δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται, ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.


Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και για κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε μέσω: 
- Email: kebepcy@gmail.com 
- Τηλεφωνικώς: Ελένη Καμπέρη: 25002073  

                        Σταυρούλα Πίττα: 22892167

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου