Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ερωτηματολόγιο για την τρέχουσα κατάσταση στις ελληνικές και κυπριακές βιβλιοθήκες όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την οικονομική κρίση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στo http://ithaki.lb.teiath.gr/onlinesurvey/index.php?sid=56349&lang=el και με το οποίο στοχεύουμε να αποτυπώσουμε την τρέχουσα κατάσταση στις ελληνικές και κυπριακές βιβλιοθήκες (δημόσιες και ακαδημαϊκές) όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την οικονομική κρίση. Περιλαμβάνει 17 ερωτήσεις και ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο και εφόσον το επιθυμείτε μπορούν να σας γνωστοποιηθούν. Χρειαζόμαστε μια απάντηση από κάθε βιβλιοθήκη.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Καθηγητής στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
Αλέξανδρος Κουλούρης, Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
Διονύσης Κόκκινος, Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου