Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Digital Heritage Lab - Cyprus University of Technology

The Digital Heritage Lab at the Cyprus University of Technology is recruiting two Marie Curie Fellows in the area of 3D Reconstruction in Cultural Heritage: 

1st Fellowship: 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33843738 

2nd Fellowship: 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33843722 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου