Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Δημοτική Πάφου: Ετοιμάζονται σχέδια υπηρεσίας, ενώ οι προσλήψεις ανεστάλησαν

Μήλον της Έριδος η θέση βιβλιοθηκονόμου στην Πάφο
Ετοιμάζονται σχέδια υπηρεσίας, ενώ οι προσλήψεις ανεστάλησαν 
 
ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Φωτογραφία
Μετά από τη διακοπή της διαδικασίας για πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου, που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, η Επιτροπή Προσωπικού του Δήμου προχωρεί στην ετοιμασία νέων σχεδίων υπηρεσίας, βάσει των οποίων ο δήμος θα επαναπροκηρύξει τη θέση. Το θέμα ωστόσο δεν αναμένεται να έχει πρακτική εξέλιξη στο άμεσο μέλλον. Αφενός η απόφαση για παγοποίηση των προσλήψεων λόγω κρίσης και αφετέρου το «λουκέτο» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες το θέμα της πλήρωσης της θέσης.

Όπως αποκαλύπτει ο «Φ», οι οδηγίες που δόθηκαν από τη δημοτική Αρχή προς την Επιτροπή Προσωπικού ήταν σαφείς ως προς τον χρόνο αποπεράτωσης της διαδικασίας, ώστε να μην υπάρξουν χρονοβόρες διαδικασίες. Η θέση βιβλιοθηκονόμου θεωρείται σημαντική για τον Δήμο Πάφου προκειμένου να αναβαθμιστεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη και να προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία άλλων πολιτιστικών υποδομών αυτού του τύπου.

Στο μεταξύ όμως, οι εξελίξεις πρόλαβαν τη δημοτική Αρχή. Εξαιτίας της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης η δημοτική Αρχή προχώρησε σε μορατόριουμ των προσλήψεων. Διατυπώνονται όμως επικρίσεις για αδικαιολόγητη προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, λόγω αναβάθμισης, η οποία ωστόσο είναι άγνωστο πότε θα αρχίσει.
Η αναπομπή των σχεδίων για τη θέση βιβλιοθηκονόμου έγινε μετά από τις έντονες αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί τόσο από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Βιβλιοθηκονόμων όσο και από υποψήφιους για τη θέση ως προς τα απαιτούμενα προσόντα που είχαν περιληφθεί στον διαγωνισμό.

Ειδικότερα η πρόνοια ότι ο βιβλιοθηκονόμος του Δήμου Πάφου θα έπρεπε να κατέχει και πτυχίο Ιστορίας ή Αρχαιολογίας, θεωρήθηκε άκαιρη, εκτός θεσμίων και ως υποβοηθητική για συγκεκριμένους υποψηφίους. Ο φορέας των βιβλιοθηκονόμων παγκυπρίως είχε καλέσει τον Δήμο Πάφου να άρει τις πρόνοιες αυτές, ζητώντας όπως ισχύσει το πτυχίο της βιβλιοθηκονομίας και μόνο.
Η απόφαση της πλειοψηφίας για ακύρωση της διαδικασίας συνάντησε πάντως αντιδράσεις από πλευράς του δημάρχου Πάφου Σάββα Βέργα και των «παλιών» μελών της δημοτικής Αρχής, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Δήμος Πάφου εκτίθεται ανεπανόρθωτα με την ακύρωση αποφάσεων του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και δημιουργεί μείζον πρόβλημα σε πέραν των 80 υποψηφίων από Κύπρο και Ελλάδα οι οποίοι ήδη επισημοποίησαν το ενδιαφέρον τους.

Η πλειοψηφία ωστόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη της θέσης με τροποποιημένους όρους.

Για πιο υψηλή κλίμακα
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η θέση του βιβλιοθηκονόμου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου θα είναι αναβαθμισμένη, δεδομένης της προσπάθειας του δήμου να εξυψώσει και κτηριολογικά και λειτουργικά τη βιβλιοθήκη. Βάσει των σχεδίων υπηρεσίας που παρουσιάσθηκαν, η θέση θα είναι συνδυασμένης κλίμακας Α8-10-11.Επισημαίνεται επίσης ότι ο βιβλιοθηκονόμος θα αναλαμβάνει, πρόσθετα με τα άλλα καθήκοντά του, εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν σχέση με το έργο και την αποστολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος και για τυχόν νέες βιβλιοθήκες που θα ιδρύσει ή θα διαχειρίζεται η δημοτική Αρχή Πάφου στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου