Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

5 θέσεις Βοηθών Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προκηρύσσονται πέντε (5) μόνιμες θέσεις Βοηθού Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(κλίμακες Α2/5/7).

Αιτήσεις μέχρι 28 Μαρτίου 2011.

Δέστε την προκήρυξη εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου