Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Προσκαλείστε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011, στις 6:00 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, οδός Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία (εντός των τειχών).

Λόγω αποχώρησης 2 μελών του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση θα είναι, εκτάκτως, και Εκλογική. Θα γίνουν δηλαδή αναπληρωματικές εκλογές για πλήρωση των 2 κενών θέσεων, για θητεία μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2012.


Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός Διοικητικού συμβουλίου για το προηγούμενο έτους - ενημέρωση για την δράση και μέχρι τώρα πορεία της Ένωσης
2. Έκθεση ταμειακής κατάστασης
3. Αναπληρωματικές εκλογές για ανάδειξη 2 νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.
4. Συζήτηση και έγκριση ψηφίσματος για τα πιο κάτω θέματα που απασχολούν τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα:
4.1. Προκηρύξεις θέσεων βιβλιοθηκονόμων Α8 και κατάργηση θέσεων Α2/5/7
4.2. Πιθανή αντικατάσταση θέσεων Α2/5/7 με λιγότερες θέσεις Α8
4.3. Εξετάσεις/Σχέδια Υπηρεσίας για πλήρωση θέσεων βιβλιοθηκονόμων


Υποψηφιότητες για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης (10/3/2011), είτε στη Γραμματεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, Λευκωσία μέχρι τις 12 το μεσημέρι, είτε στα μέλη του ΔΣ Χρυσάνθη Σταύρου και Έλενα Θεμιστοκλέους μέχρι και τις 5.30 μ.μ.

Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή ιδιόχειρη αίτηση, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει) και ο χώρος εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης.

Νοείται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 6 μ.μ. της ημέρας της Γ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 των Κανονισμών της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ψηφοφορία διά αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης.

Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε με:
Χρυσάνθη Σταύρου τηλ. 25002509 chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy
Έλενα Θεμιστοκλέους τηλ. 22818429 elenathe@yahoo.com

Για τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων επικοινωνήστε με:
Δέσποινα Λάμπρου τηλ. 22892082 despinal@ucy.ac.cy


Η μαζική παρουσία σας ως επαγγελματίες του κλάδου μας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, τόσο για να εξασκήσετε τα εκλογικά σας δικαιώματα, όσο και για να εγκριθεί ψήφισμα για το θέμα 4 της ατζέντας, ούτως ώστε να έχουμε την εξουσιοδότηση από τα μέλη της Ένωσης για να διαπραγματευτούμε ως ΔΣ την στάση της ΚΕΒΕΠ με το Υπουργείο Παιδείας, τη Βουλή, και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου