Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Θέση καταλογογράφου στο Ίδρυμα Μακαρίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ


Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για αγορά υπηρεσιών για ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταλογογράφηση υλικού της Βιβλιοθήκης από πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας
2. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μίας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας
3. Άριστη γνώση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.6 και του ταξινομικού συστήματος Dewey.
4. Ευρύτητα γενικών γνώσεων


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν πείρα από προηγούμενη ανάλογη εργασία και να υποβάλουν

Α. Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας
Β. Φωτοαντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων σπουδών και άλλων τυχόν πιστοποιητικών
Γ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σπουδών Βιβλιοθηκονομίας
Δ. Βεβαίωση από  προηγούμενη εργασία απαραίτητη

Σημειώνεται ότι η εργασία θα διεξάγεται πρωινές ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2010  είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικώς σε κλειστό φάκελλο με τη σημείωση «Για παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου» στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ΄,
Βιβλιοθήκη,
Τ.Θ. 21269, 1505 Λευκωσία
Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, 1016 Λευκωσία.


Όσοι υποψήφιοι έκαναν αίτηση προηγουμένως για την ίδια θέση και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται παρακαλούνται να αποστείλουν επιστολή που να το δηλώνουν, μαζί με αντίγραφα πιστοποιητικών που τυχόν απέκτησαν στο μεταξύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου