Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Κενή Θέση

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέση: Βιβλιοθηκονόμος Γραφείο: Δανεισμού και Εξυπηρέτησης Χρηστών

A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπεύθυνος /Υπεύθυνη για τη διαχείριση, την οργάνωση, την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη του Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών και Δανεισμού.

Υπεύθυνος / Υπεύθυνη για την εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη υφιστάμενου προσωπικού στη διεκπεραίωση των σχετικών λειτουργιών της βιβλιοθήκης που σχετίζονται με το γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης Χρηστών.

Υπεύθυνος / Υπεύθυνη για την ενημέρωση των χρηστών της Βιβλιοθήκης για τις διαδικασίες και τους Κανονισμούς Λειτουργίας της. Η επιμόρφωση των χρηστών περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της,

Να έχει άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, με ικανότητα στην λεπτομέρεια, ικανότητα να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα, καθώς και να μπορεί να εργάζεται υπό πίεση.

Να έχει την ευθύνη παροχής εξυπηρέτησης Διαδανεισμού από και προς άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.

Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή (συζητήσιμο) / Σάββατο 9.00 – 5.00μ.μ.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Βιβλιοθηκονομία/ Επιστήμη Πληροφόρησης. Σχετική πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 6η Αυγούστου, 2010.
Απολαβές αναλόγως προσόντων και σχετικής πείρας.

Οι αιτήσεις να αποτείνονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κούλα Περιστιάνη :
Peristiani.k@unic.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου