Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΒΕΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Προσκαλείστε στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2009, στις 6:00 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, οδός Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία (εντός των τειχών).


Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ. - ενημέρωση για την δράση και μέχρι τώρα πορεία της Ένωσης
2. Έκθεση ταμειακής κατάστασης
3. Ψηφοφορία για αλλαγές επί των Κανονισμών της Ένωσης (επισυνάπτεται σχετικό κείμενο) σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Ένωσης
4. Γενική συζήτηση
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.


Υποψηφιότητες για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα της Γ.Ε.Σ. (28/1/2010), είτε στη Γραμματεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, Λευκωσία μέχρι τις 12 το μεσημέρι, είτε στα μέλη του ΔΣ Ανδρέα Κ. Ανδρέου, Χρυσάνθη Σταύρου και Παναγιώτη Θεμιστοκλέους μέχρι και τις 5.30 μ.μ.

Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή ιδιόχειρη αίτηση, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει) και ο χώρος εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης.

Νοείται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 6 μ.μ. της ημέρας της Γ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 των Κανονισμών της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης.

Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε με:
Ανδρέας Κ. Ανδρέου andreou.k.andreas@ucy.ac.cy
Παναγιώτης Θεμιστοκλέους τηλ. 99886922 themistocleous@ouc.ac.cy
Χρυσάνθη Σταύρου τηλ. 25002509 chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy

Για τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων επικοινωνήστε με:
Δέσποινα Λάμπρου τηλ 22892082 despinal@ucy.ac.cy

Η μαζική παρουσία σας ως επαγγελματίες του κλάδου μας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, τόσο για να εξασκήσετε τα εκλογικά σας δικαιώματα, όσο και για να εξαχθούν κατευθυντήριες γραμμές για το νέο Δ.Σ. μέσω της συζήτησης, καθώς και για να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα και οι προοπτικές του κλάδου μας.

Το Δ.Σ. της ΚΕΒΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου