Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

Θέση Βιβλιοθηκονόμου - Americanos College

FULL TIME LIBRARIAN

Americanos College is seeking to employ one full-time librarian.

All applicants must be holders of an earned Degree in Library Science or related field.

The successful applicant will be expected to deal with ordering, classification, cataloguing, maintenance, and checking in/out of library material and servicing library users.

If you are interested in applying you need to submit a copy of your Curriculum Vitae along with a letter of application by Friday 10 Octomber 2008 to the e-mail, fax or postal address shown below.

The successful applicant will be offered an attractive remuneration package.

Americanos College, 2 & 3 Omirou Avenue, P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus
Telephone: +357-22661122, Facsimile: +357-22665458
Email: college@ac.ac.cy
Website: www.ac.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου