Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

13-ψήφιο ISMN


Το ISMN έχει αναθεωρηθεί και επεκτείνεται σε 13-ψήφιο.

Από τον Ιανουαρίο 2008 όλα τα Κέντρα Εγγραφής Μουσικών Εκδόσεων παραχωρούν μόνο 13-ψήφια ISMN. Ως εκ τούτου, όλες οι νέες μουσικές εκδόσεις πρέπει να αναγράφουν μόνο το 13-ψήφιο ISMN.

Η μετατροπή του 10-ψήφιου ISMN σε 13-ψήφιο γίνεται με τη προσθήκη του προθέματος 979- και την αντικατάσταση του Μ- σε 0- (μηδέν). Έτσι, το 13-ψήφιο ISMN θα ξεκινάει από το 979-0-, όπως βλέπετε πιο κάτω:

ISMN M-345-24680-5 σε ISMN 979-0-345-24680-5.

Για δική σας πιο εκτενή ενημέρωση μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο ή να επισκεφτείτε το σύνδεσμο
http://ismn-international.org/download/GuidelinesAgencies.pdf


Ιωάννα Ηλιάδη-Αργυρίδη
Βιβλιοθηκονόμος
Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου